Tack för alla bidrag till Marcus minnesfond!

I samband med vår gode vän och släkting Pers bortgång har det kommit generösa bidrag till Marcus minnesfond. Vi vill tacka alla er som lämnat ert bidrag och för det förtroende ni givit oss! Ett alldeles särskilt tack går till Eva, Erik och Olof som föreslagit detta.

Det arbete som står på tur för oss handlar om iskunskap, terrängfordon (skoter) och riktar sig framför allt mot ungdomar som vill ta förarbevis.

Det har kommit in ett antal bidrag utan avsändare. Ta gärna kontakt med familjen Stålfors om du glömt skriva ditt namn.


Ett vackert och värdigt avsked av människovännen Per den 27 augusti i Sankt Görans kyrka.

Tänd gärna ett ljus igen i vår ljusgrupp! Klicka på  Tänd ett ljus

Två år och sju månader

Det är slutet av augusti och sommaren gör försök att säga farväl till oss. Vi har haft kyliga kvällar och nätter som närapå gränsat till frost. Det är varmare ute vid havet, där havsvattnet fortfarande värmer upp kusten då vinden ligger på. Det känns bra att hålla kvar sommaren ännu ett tag. Kanske gör den ett återbesök, det brukar vara så.

Nu har det gått två år och sju månader av den långa tid av sorg vi har framför oss. Sorg som varit kall, hård och smärtsam men som nu också kan skänka en varm känsla av att kärleken och längtan kan vara så stor och kraftfull. Hur små vi människor är i jämförelse med denna kraft.

Augusti är också en tid på året då tankarna går till Marcus konfirmation och hans engagemang som konfirmandledare på Gotland. En period då tiden var intensivt fylld med sprudlande liv. Det kan fortfarande ge oss ny energi. Något som inte varit möjligt utan Marcus besök hos oss på jorden.


En bild på vår konfirmand fotograferad för exakt fem år sedan.

Tänd gärna ett ljus igen i vår ljusgrupp! Klicka på  Tänd ett ljus

Fortsatt arbete med Marcus minnesfond

De tankar vi hade i tidigt skede efter Marcus olycka var att vi skulle engagera oss i tre olika saker. Marcus förolyckades den 20 januari 2008 då han körde skoter över Kågefjärdens is. Skotern är funnen på havets botten, hans hjälm hittades på en ö senare samma vår, men Marcus kropp har aldrig hittats. För oss var det en del i det långa sorgearbetet att genom eget och andra människors engagemang i olika frågor, se skymten av någon slags meningsfullhet i den nya tillvaro som nu var vårt nya liv.

Det första vi valde att stötta var den finska föreningen Etsintavene, som arbetade på ideell basis, med att söka efter drunknade människor. Vi har under två år lämnat egna och andras ekonomiska bidrag till deras viktiga arbete. Ni kan läsa mer om deras arbete under kategorin Eftersök i den här bloggen. Reino och hans medarbetare har hjälpt hundratals anhöriga att hitta drunknade nära och kära. Han har hjälpt oss vid fyra olika tillfällen och ingen har kunnat göra mer än vad han gjort för oss. Tyvärr har föreningens arbete lagts ner av hälsoskäl i dagsläget.

Det andra engagemanget som varit viktigt för oss är att starta en samlingspunkt för föräldrar som mist barn. Vi upplevde själva att det gav oss allra bäst hjälp, att prata med andra som varit med om samma svåra förlust. Tillsammans med åtta andra föräldrar startade vi en lokalavdelning av föreningen Febe här i Skellefteå. Läs gärna om föreningen på länken här ovanför. Till arbetet med föräldraföreningen behövs mer tid än ekonomiska bidrag.

Vårt tredje område, som vi kommer att arbeta vidare med nu under höst och vinter, är säkerheten kring skoterkörning och isar. Det finns bland annat områden kring förarbevisen som kan utvecklas för allas säkerhet. En enkel sak som isdubbar, kunskap och sällskap på en is, är något som kan rädda liv. Inom det här området behöver kunniga människor arbeta fram material för information och regler för förarbevis bland annat. Marcus minnesfond ska stötta det arbetet.

Per Stålfors, gift med Marcus moster, kände ett varmt engagemang för alla dessa tre områden. Vi känner ett stort ansvar då familjen valt att föreslå Marcus minnesfond i samband med Pers begravning och kommer att göra vårt allra bästa för att eventuella bidrag ska användas på ett genomtänkt sätt. Ni kan följa arbetet på den här bloggen.


Så länge man befinner sig på lugnt vatten behövs inte så stora kunskaper, men man vet aldrig när det blåser upp. Kunskap vid vatten och isar kan rädda liv.

Tänd gärna ett ljus igen i vår ljusgrupp! Klicka på  Tänd ett ljus

RSS 2.0