Kallt

Det är kallt här hos oss, minus 19 grader nu ikväll. Snön har legat i flera veckor och det är troligt att vi har en lång vinter framför oss. Jag tänker ofta på hur isarna fryser till numera, något som jag sällan ägnade en tanke för några år sedan. Hoppas att de ska bli starka och säkra så inga olyckor sker.

Det finns fortfarande inga krav på iskunskap då man tar skoterkort. Med tanke på att de allra flesta skoterförare ofta kör på isar så är det mycket märkligt. Isar är plana och fina och naturligtvis är det lockande att ta en runda där. Det borde stå en skylt med texten: "Isdubbar, kastlina, flythjälpmedel och sällskap" på varenda inregistrerad skoter. Det går naturligtvis aldrig att gardera sig mot allt, men kunskap, medvetenhet och utrustning ger väsentligt bättre förutsättningar.

Vår förhoppning är att vi ganska snart kan börja sprida information om god säkerhet genom Marcus minnesfond. En olycka är alltid meningslös, men kanske kan ändå något med mening ta sin utgångspunkt där. Döden är definitiv och går inte att förändra, men synen på hur man kan utöva sina intressen på ett säkrare sätt är möjlig att omvandla till en ny. 


Fackeldans i iskall vinterkväll.

 Tänd gärna ett digitalt ljus igen i vår ljusgrupp! Klicka på  Tänd ett ljus

Tack för alla bidrag till Marcus minnesfond!

I samband med vår gode vän och släkting Pers bortgång har det kommit generösa bidrag till Marcus minnesfond. Vi vill tacka alla er som lämnat ert bidrag och för det förtroende ni givit oss! Ett alldeles särskilt tack går till Eva, Erik och Olof som föreslagit detta.

Det arbete som står på tur för oss handlar om iskunskap, terrängfordon (skoter) och riktar sig framför allt mot ungdomar som vill ta förarbevis.

Det har kommit in ett antal bidrag utan avsändare. Ta gärna kontakt med familjen Stålfors om du glömt skriva ditt namn.


Ett vackert och värdigt avsked av människovännen Per den 27 augusti i Sankt Görans kyrka.

Tänd gärna ett ljus igen i vår ljusgrupp! Klicka på  Tänd ett ljus

Fortsatt arbete med Marcus minnesfond

De tankar vi hade i tidigt skede efter Marcus olycka var att vi skulle engagera oss i tre olika saker. Marcus förolyckades den 20 januari 2008 då han körde skoter över Kågefjärdens is. Skotern är funnen på havets botten, hans hjälm hittades på en ö senare samma vår, men Marcus kropp har aldrig hittats. För oss var det en del i det långa sorgearbetet att genom eget och andra människors engagemang i olika frågor, se skymten av någon slags meningsfullhet i den nya tillvaro som nu var vårt nya liv.

Det första vi valde att stötta var den finska föreningen Etsintavene, som arbetade på ideell basis, med att söka efter drunknade människor. Vi har under två år lämnat egna och andras ekonomiska bidrag till deras viktiga arbete. Ni kan läsa mer om deras arbete under kategorin Eftersök i den här bloggen. Reino och hans medarbetare har hjälpt hundratals anhöriga att hitta drunknade nära och kära. Han har hjälpt oss vid fyra olika tillfällen och ingen har kunnat göra mer än vad han gjort för oss. Tyvärr har föreningens arbete lagts ner av hälsoskäl i dagsläget.

Det andra engagemanget som varit viktigt för oss är att starta en samlingspunkt för föräldrar som mist barn. Vi upplevde själva att det gav oss allra bäst hjälp, att prata med andra som varit med om samma svåra förlust. Tillsammans med åtta andra föräldrar startade vi en lokalavdelning av föreningen Febe här i Skellefteå. Läs gärna om föreningen på länken här ovanför. Till arbetet med föräldraföreningen behövs mer tid än ekonomiska bidrag.

Vårt tredje område, som vi kommer att arbeta vidare med nu under höst och vinter, är säkerheten kring skoterkörning och isar. Det finns bland annat områden kring förarbevisen som kan utvecklas för allas säkerhet. En enkel sak som isdubbar, kunskap och sällskap på en is, är något som kan rädda liv. Inom det här området behöver kunniga människor arbeta fram material för information och regler för förarbevis bland annat. Marcus minnesfond ska stötta det arbetet.

Per Stålfors, gift med Marcus moster, kände ett varmt engagemang för alla dessa tre områden. Vi känner ett stort ansvar då familjen valt att föreslå Marcus minnesfond i samband med Pers begravning och kommer att göra vårt allra bästa för att eventuella bidrag ska användas på ett genomtänkt sätt. Ni kan följa arbetet på den här bloggen.


Så länge man befinner sig på lugnt vatten behövs inte så stora kunskaper, men man vet aldrig när det blåser upp. Kunskap vid vatten och isar kan rädda liv.

Tänd gärna ett ljus igen i vår ljusgrupp! Klicka på  Tänd ett ljus

Haiti

Nu har det gått tre veckor sedan Haiti drabbades av en jordbävning med förödande konsekvenser. Utrymmet i media har minskat från att ha tagit den allra mesta platsen i både tidningar och TV till att nu bara uppta någon blygsam liten spalt i en och annan tidning.

Förödelsen, sorgen och lidandet har inte minskat! Enligt organisationen Läkare utan gränser har det psykiska lidandet istället ökat. Den första tiden prioriterades de svårt skadade som hade en chans att överleva. Benbrott och liknande fick vänta, det går att överleva med ett felläkt ben. De psykiska skadorna hann ingen ta hand om i det första skedet.

Nu har det gått tre veckor och sanningen börjar gå upp för många av dem som förlorat sina anhöriga. Fruktansvärda sanningar som är omöjliga att reparera. De känslomässiga skadorna blir oöverstigliga. Samtidigt tystnar mediabruset...

Vi som förlorat nära anhöriga i allt för tidig ålder vet att det här är bara början på en lång och mycket ansträngande resa. Själens sår är så svårläkta. Tar så mycket längre tid än ett benbrott. Tre veckor är bara början på en evighet.

Om vi förlorar nära och älskade i vårt land kan vi krypa ihop i vårt hem och sörja. Ta i den avlidnes saker, titta på foton och varsamt ta hand om vår sorg. Många på Haiti har förlorat allt. Kan inte se ett spår av sitt förlorade hem och familjens gemensamma minnen.

Vi har satt in 2000 kronor från Marcus minnesfond till organisationen Läkare utan gränser för att stödja deras arbete på Haiti. Något som vi vill att alla som lämnat ett bidrag ska få kännedom om.


Det enda vi kan göra för Haiti just nu är att skicka pengar.


Ett sätt att ta hand om sin sorg som vi lärt från Thailand och tsunamin - Khom loy lyktor.

Om du vill tända ett ljus igen klicka på  Tänd ett ljus

Etsintävenes arbete

Vi har kontinuerlig kontakt med Etsintävene i Finland genom Pirkko och Reino. Reino arbetar hårt med att hitta drunknade personer på uppdrag av anhöriga. Han får uppdragen att leta då myndigheterna har gett upp.
Siffran har stigit till 111 människor som är hittade. Den 110:e människan var en man som skulle simma ut efter en and han skjutit. Han orkade aldrig tillbaka till land. Han hittades genom att hundarna markerade lukten av människa. Den 111:e personen, också en man, drunknade i samband med bastu och en simtur. Även hans kropp är nu funnen genom Reinos intensiva sökande.

För dessa anhöriga har en ovisshet fått en lösning. Det är otroligt mycket värt i sorgearbetet.

Under sommaren har vi kunnat bidra med 1800 Euro till föreningen Etsintävenes viktiga arbete från Marcusminnesfond. Detta har varit möjligt genom gåvor från frivilliga, några båtklubbar (se tidigare inlägg) samt försäljning av nyckelringar. Ett stort tack till alla er!

För vår del gäller en preliminär plan att Etsintävene kommer hit nästa gång vintertid. Om det blir en vinter med is som bär så finns det tankar om att söka grundligare i olycksområdet med kamera. Tidigare har det sökts med sonar på större ytor och kamera endast vid objekt. Detta gäller inte. Vi kommer förhoppningsvis att få hjälp nästa sommar istället.

Många anhöriga i Finland som bett Reino om hjälp har inte haft ekonomiska resurser att betala omkostnaderna för sökandet. Stiftelsen Etsintävenes policy är att man inte ska behöva vara rik för att få hjälp.

Alla bidrag har gjort skillnad!

PS Det har kommit en ny leverans nyckelringar. Det går bra att beställa.


27 sept-09 Det är höst även vid Kågefjärden. Gula löv och blåst.

Köp en nyckelring och stöd Etsintävene

Du kan vara med och stödja stiftelsen Etsintävene genom att köpa en nyckelring för 50 kronor. Skriv under kommentarer, skicka ett mail marcusminnesfond@live.se eller ring oss om ni bor här i närheten för att beställa nyckelringen. Du kan antingen sätta in 50 kr på PlusGiro 151 09 31-7 eller skicka 50-lappen i ett kuvert. (Maila till oss om du inte har vår adress). Kom ihåg att skriva vem som betalat in på PlusGirot och skicka också din egen adress till oss. Många bäckar små kan göra en större summa totalt. Dessutom får du en fin nyckelring med en bra lampa.

Man kan säga att Etsintävene tar vid i sökandet efter drunkande människor när andra har gett upp. För de anhöriga är detta mycket viktigt. Som vi tidigare också har berättat har Reino i Etsintävene under åren hittat 108 drunkande människor (i dagsläget) och dessa har alla varit försvunna en längre tid. Arbetet är idéellt och stiftelsens inkomster består av frivilliga gåvor.

Under den gångna helgen har vi följt sökandet efter en 14-årig pojke i Värmland. Pojken hittades efter ett och ett halvt dygn av kustbevakningens dykare. Vi känner starkt med hans anhöriga och vänner. Förlusten är fruktansvärd. Det var en viss lättnad att läsa att de hittade honom så att dessa anhöriga inte behövde uppleva ovisshet ovanpå sorgen.


Nyckelringarna finns i tre olika färger, alla med inbyggd lampa.

Tack!

Det har redan kommit in bidrag till fonden och vi vill gärna komma i kontakt med er som lämnat dessa för att kunna skriva ett mer personligt tack. Ni får gärna skriva till oss på marcusminnesfond@live.se 
Hör av er!

Snart kommer bilder på nyckelringar à 50 kr som säljs till förmån för stiftelsen Etsintävene.


Hoppas att ni alla har haft möjligheter att njuta av sommarvärmen och kanske till och med ett litet dopp.

Frågor om minnesfonden

Vi svarar gärna på frågor om minnesfonden om du skickar ett mail till vår adress marcusminnesfond@live.se

Vi kan berätta att det kom in ca 50 000 kronor i samband med minneskvällen (Plusgiro och Merbrurken i kyrkan).

Hälften av pengarna har vi skickat till den finska stiftelsen, två separata insättningar. Vi räknar med att ge dem ytterligare ett bidrag när de kommer hit nästa gång.

Insamlandet till fonden fortsätter och vi kommer att använda de pengar som finns i fonden till arbetet med att förbättra säkerhet och räddning för skoteråkare. Vi kommer att samla kunniga och intresserade människor i detta arbete. Så småningom kommer ni att kunna läsa mer om arbetet här i bloggen.

Det finns också en hemsida, där ni kan läsa om Marcus och vår minnesfond. Innehållet på hemsidan är i stort sett det samma som här i bloggen men hemsidan har ett annat upplägg och utseende.

www.marcusminnesfond.se


image33

Kågefjärden i april 2008

Minnesfonden

Vi har nu skickat ännu ett bidrag till den finska stiftelse som arbetar med eftersök. Ni kan läsa mer om stiftelsen i tidigare inlägg eller under kategorin "Eftersök".

Under minneskvällen riktade vi några särskilda tack till alla som stöttat oss under den tid som varit.

Vi vill tacka:

Kåge båtklubb - som ställt upp med lokal så många gånger. Vi skickar den tänkta hyran till den finska stiftelsen.
Morö Backe kyrka- som varit ett stöd för både oss och ungdomarna samt hjälpt oss att ordna minneskvällen.
Simpan, Skelleftedykarna och dykare från räddningstjänsten - för ett uthålligt och bra jobb.
Friluftsfrämjandet i Frostkåge- för iskunskap (Per Landström) och sökning söndagen den 27 januari.
Dykarna på I 19 i Boden - för dykinsatser under tre dagar i februari.
Den finska stiftelsen, Etsintaveenen - för deras insatser, kunskap och engagemang.
Kustbevakningen och Sjöfartsverket - för deras insatser med lotsbåt, ROV mm under januari.
Kågedalens skoterklubb - för praktisk hjälp under de första dygnen efter olyckan.
Alla fantastiska vänner - som ställt upp med praktisk hjälp och mänskligt stöd.
Alla underbara ungdomar - som fått oss att tro på en bra framtid.


Nästa steg i arbetet med minnesfonden är att samla kunniga och intresserade personer, när det gäller räddning och säkerhet, och lägga upp planer för fortsatt arbete.

Vi är öppna för idéer kring detta från alla. Ni kan skriva till oss här i bloggen eller på adressen:
marcusminnesfond@live.se


image28
Kågefjärden i slutet av januari 2008

PlusGiro Marcus minnesfond

Vi har öppnat ett PlusGiro där vi ska arbeta för säkerhet och räddning för skoteråkare. Vi kommer också att stödja en finsk stiftelse som arbetar ideellt med eftersök av drunknade personer.

Ni kan läsa om stiftelsen på:
www.etsintavene.net
(Texten är endast på finska.)

PlusGiro nr till fonden är 151 09 31-7


Kommentera gärna våra inlägg direkt i bloggen.

Ni kan också skicka ett mail till adress:
marcusminnesfond@live.se

RSS 2.0